Så rustar vi Buregatan

Nu ska utemiljön vid Buregatan rustas upp. Vi ska skapa ett bättre, genomtänkt och finare bostadsromåde där alla boende ska trivas och känna stolthet för platsen. Upprustningen kommer också skapa bättre förutsättningar för skötsel så att en hög standard kan upprätthållas.

Buregatan_5_9_etapp_A
Buregatan_6_10_etapp_B
Buregatan_uteplats_lekplats
Gang_och_cykelvag
Gardsvy_Buregatan
uteplats_med_stodmur

Utemiljön vid Buregatan ska rustas upp i sin helhet. Det innebär upprustning av den gemensamma och förskolans lekplatser samt alla gemensamma uteplatser.

Vidare så rustas alla planteringsytor, gång- och cykelstråk samt parkeringsytor upp. Gallring av träd kommer också att ske. Dräneringen i hela området ses över och alla sarger som är byggda med stockar byts ut mot stenmurar.

Alla stenplattor kommer att tas bort och dräneringen ses över. Därefter blir det nya betongplattor vid entréerna och övriga gång- och cykelstråk asfalteras.

Uteplatserna som tillhör lägenheterna behöver också grävas upp på grund av att dräneringen. Efter det återställs uteplatserna enligt SigtunaHems standard för att skapa en enhetlig utformning i området.

 

Tidplan

Arbetet sker i två etapper och inleds under april 2021.

Etapp A + B

Klicka för att visa stor översiktsbild

Etapp A

april–december 2021

Klicka för att visa stor översiktsbild

Etapp B

april–december 2022

Klicka för att visa stor översiktsbild

 

Detta ska göras

 • Ny lekplats med nya lekredskap
 • Utanför lekplats monterade möbler och ny grill
 • Ny gård med nya lekredskap för förskolan
 • Förskolans område utökas med 260 kvm
 • Nya planteringar
 • Nya uteplatser
 • Ny pergola och fasta utemöbler utanför Buregatan 6
 • Ny grill och fasta möbler på baksidan av Buregatan 5
 • Träden gallras och föryngras
 • Ny stödmur längs hus 8 och 10
 • Ny gång- och cykelväg ner mot Sleipnergatan
 • Breddade ytor med plattor utanför entréerna
 • Nya cykelställ
 • Föreningslokalen får ny grill- och uteplats
 • Gångstråken mellan husen asfalteras

Förskolans utemiljö rustas upp

Förskolan på Buregatan 6 kommer att rustas upp under sommaren då förskolan håller stängt under veckorna 28 till 32. Förskolans område kommer att utökas med cirka 260 kvadratmeter. Gården får ny lekutrustning i form av gungdjur och en lekställning samt nya picknickbord. På framsidan av förskolan läggs trätrall, nya utemöbler samt nytt staket i form av ett flätverksstängsel.

Uteplatserna

Alla uteplatser kommer att grävas upp med anledning av att dräneringen behöver ses över för hela området. Uteplatserna kommer därefter att återställas enligt
SigtunaHems nya standard gällande staket, plattytor och insynsskydd. Vissa uteplatser kommer att få en stödmur med ett svart stålräcke.

Boende som har en uteplats kommer att bli kontaktade personligen i god tid av personal från SigtunaHem innan arbetet med uteplatserna ska starta. De kommer då att få information om när i tiden just deras uteplats ska åtgärdas.

När det är dags att rusta enskilda uteplatser så kommer de boende att behöva ta bort sina utemöbler och annat som de har på sin uteplats och förvara dem på annan plats. Uteplatsen kommer inte att kunna användas förrän den är helt återställd.

Uteplatserna kommer att få SigtunaHems standardutförande i form av vitmålade träskämar och staket. Som hårdyta läggs Naturgrå marksten i betong i storleken 210x420x70 mm.

Ny gemensam uteplats och lekplats

Den befintliga lekplatsen kommer att rustas upp med helt ny lekutrustning nya fasta bänkar och bord och två grillplatser.

Lekplatsen får ny sandlåda med en pergola. Nya fallskydd i kork och sand monteras. Där utemöblerna ska stå läggs betongplattor.

Lekplatsen får nytt staket i form av flätverksstängsel som är en meter högt. Träden runt lekplatsen gallras ut för att skapa en mer öppen och trygg plats och grönytorna trimmas.

Utrustning på lekplatsen
 • Affär
 • Gungdjur
 • Karusell
 • Lekhus
 • Gungbräda
 • Grävskopa
 • Balansbana
 • Pergola
 • Klätterställning
 • Staket
 • Bollplan
 • Ny grill
 • Fastmonterade möbler

Växtgestaltning

Hela området kommer få en ny växtgestaltning i form av nya buskar, kläng- växter, solitärbuskar, träd, vårlökar, perenner och även en yta med ängsmat- ta. Växtgestaltningen innehåller ett 50-tal olika växter och träd.

Så påverkas våra hyresgäster