Öppet nät

Under 2019–2021 införde SigtunaHem Öppet nät i hela fastighetsbeståndet (med undantag för ett fåtal adresser).

Öppet nät innebär ökad öppenhet, valfrihet och flexibilitet för våra hyresgäster.

Med Öppet nät kan hyresgästerna själva välja leverantör av tv-, telefoni- och internettjänster, och individuellt välja vilka tjänster som passar just deras behov.

Öppet nät ger också SigtunaHem möjlighet att utveckla fler digitala fastighetstjänster.

SigtunaHem har byggt ut och framtidssäkrat bredbandsnätet till fastigheterna. Vår kommunikationsoperatör (KO) Open Universe hyr bredbandsnätet och ansvarar för den tekniska driften samt ser till att det finns ett stort antal tjänsteleverantörer för våra hyresgäster att välja bland.

För dig som är hyresgäst

Bredband med hastigheten 0,5 Mbit/s ingår i hyran och kan beställas hos Open Universe. Läs mer om hur Öppet nät fungerar i praktiken under fliken Hyresgästinformation på Mina sidor.

Mina sidor