Hösten 2022 gick SigtunaHem i mål med renoveringen av samtliga lägenheter i miljonbeståndet, bostäder byggda under 50-, 60- och 70-talen.

Vi byggde om närmare 2 000 lägenheter med valfrihet för våra hyresgäster enligt vår egen, unika modell MINI-MIDI-MAXI.

Hyresgäster som valde MINI fick det nödvändigaste ombyggt i samband med stamrenovering, medan MAXI-alternativet innebar en helrenovering i paritet med nybyggnation. Och så MIDI, något mitt emellan.

Hyrespåslagen reglerades också i enlighet med modellen, så att de som valde MINI fick en mindre hyreshöjning än de som valde MIDI eller MAXI.

Lägenheterna i miljonbeståndet byggdes om för att bättre motsvara nutida krav och förväntningar på funktion och komfort, och de flesta bostäderna som omfattats av MINI-MIDI-MAXI-renoveringar ligger i Tingvallaområdet, Valsta och centrala Märsta.

Vi planerar nu för kommande renoveringsarbeten av hus som byggdes under 80-talet.

Och vi räknar med att de äldre hus som nu har byggts enligt MINI-MIDI-MAXI-modellen ska stå i 50 år till och att flera generationer av Sigtunabor framöver ska få möjlighet att bo och trivas hos oss.