Nyproduktion

Vi bygger för framtiden och vår målsättning är hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

Vi har som mål att bygga 750 lägenheter under kommande femårsperiod.

 

AKTUELLA PROJEKT


STARTADE VÅREN 2021
Stationshusen

NORRBACKA OMVANDLING

STARTADE VÅREN 2020
Norrbacka omvandling

 

FRAMTIDA PROJEKT

Fasadskiss kommande bygge Höskullen

Höskullen

Höskullen, Sigtuna Stadsängar
Byggstart: Preliminärt 2022–2023
Inflyttning: Ej fastställt

Magnegatan p-hus/förtätning
Planarbete klart, projektering startar hösten 2021
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt

Pendelvallen, Rosersberg
Planarbete: Pågår
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt