Så påverkas våra hyresgäster

Arbetet kommer att genomföras i två etapper där Buregatan 5–9, förskolan på Buregatan 6 plus den gemensamma lekplatsen ingår i etapp A och Buregatan 6–10 ingår i etapp B.

Störande arbeten

Arbetet innebär störande moment i form av schaktning, transporter, arbeten som utförs med kran samt asfaltering. Grävmaskiner och lastbilar kommer vara vanligt förekommande under perioden. Höga ljud från paddning (maskin som plattar till marken) och stenkapning samt trädfällning kommer ske.

Avspärrningar

Området spärras av med stängsel som kommer sättas upp. Det kommer vid olika tidpunkter vara begränsad framkomlighet.

Vi kommer dock alltid se till att taxi, ambulans och räddningstjänst kan ta sig fram i området.

Vår markentreprenör

Sh bygg är vår anlitade markentreprenör för den här upprustningen. De har arbetstider måndag till torsdag kl. 6.30 till 16 och på fredagar kl. 6.30 till kl. 14.

Om behov av utökade eller avvikande arbetstider uppstår kommer vi att meddela det.

Sh bygg kommer att ha sitt platskontor i Hyresgästföreningens lokal på Buregatan 12.

Det kommer att vara rörigt!

Vi har full förståelse att detta kommer bli en rörig period för hyresgäster i området, därför ska vi göra vårt bästa med att ta hänsyn när vi utför arbetet samt informera löpande under byggtiden.

Var uppmärksam!

Det är mycket viktigt att såväl vuxna som barn respekterar alla avspärrningar och är uppmärksamma när arbete pågår med maskiner och transporter. Har du barn så prata gärna med dem om detta och om vikten av att vara försiktig.