Visselblåsartjänst

Rapportera oegentligheter

Din anmälan är anonym

SigtunaHem är en del av Sigtuna kommun. Vi är också anslutna till samma visselblåsartjänst som Sigtuna kommun.

Om du misstänker att det förekommer oegentligheter i SigtunaHems verksamhet kan du anmäla det via visselblåsartjänsten.

Det är viktigt att allvarliga missförhållanden inom kommunens verksamheter blir uppmärksammade och kan åtgärdas så fort som möjligt. Därför kan du göra en anonym anmälan om du misstänker att det förekommer oegentligheter i SigtunaHems verksamhet – det kan till exempel handla om jäv, mutor eller bedrägerier.

Vi använder en extern mottagare – Lantero – för att du ska känna dig trygg i att lämna din rapport anonymt och säker på att informationen hanteras korrekt.

Så här anmäler du

Du kan lämna en digital rapport via Lanteros rapporteringstjänst genom att använda länken eller scanna QR-koden nedan:

Rapporteringstjänsten

QR-kod för länk till visselblåsartjänst. Scanna koden med din telefons kamera för att komma till visselblåsartjänsten.

Du kan också ringa in din anmälan på telefonnummer 020-899 433.

 • Vem kan rapportera?

  Rapporteringskanalen är till för invånare i kommunen, men det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är, så alla ärenden kommer att beaktas.

 • Vad är syftet med visselblåsartjänsten?

  Syftet är att vi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. Den anonyma kanalen är tänkt som ett komplement, för de fall då en som hyresgäst eller invånare inte känner sig trygg med att öppet tala med ansvarig person inom verksamheten.

 • Hur kan jag vara anonym?

  SigtunaHem är anslutet till samma rapporteringstjänst som Sigtuna kommun. Den är helt fristående från all kommunal verksamhet för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan.

  Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för var sig kommunen eller SigtunaHem.

  Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

  All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

 • Hur hanteras anmälningar?

  Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos kommunen, alternativt av extern och oberoende juridisk kompetens om det finns särskild risk för jäv.

  Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

  Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

  Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

 • Vem ser information som lämnas?

  Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in. Endast dessa personer kan se informationen.

 • Hur lång tid tar en utredning?

  Tiden kan variera något, men den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor.

  Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

  Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Kontakt­information

Har du frågor om rapporteringsfunktionen vänligen kontakta info@lantero.se.

Mer Information om tjänsten finns även på lantero.se.