Stab

Katarina Vikström
Stabs- och HR-chef
hr@sigtunahem.se

Ali Neama
Trygghet- och säkerhetsstrateg

Maziar Ahmadi
IT-ansvarig

Maria Carlsson
Marknadsansvarig

Katarina Karlsson
Kommunikatör

Göran Pettersson
Redaktör

Åsa Berglund
Hållbarhetsansvarig

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se