Fastighet

Bertil Hallbäck
Fastighetschef

Tony Persson
Affärsutvecklare

Lola Svensson
Samordnare social hållbarhet

Markus Rudd
Förvaltare

Gustaf Björk
Förvaltare

Lars Utter
Förvaltare

Charlotte Lerjehed
Förvaltarsamordnare

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se