Skolbarnen använder Natur- och Miljöboken

Åsa Berglund som är hållbarhetsansvarig på SigtunaHem besökte nyligen klasserna 4 A och B på Steningehöjdens skola.

– Jag hjälpte till med att hålla en lektion om Miljöskattjakten, där Natur- och Miljöboken som vi är med och sponsrar används, säger Åsa Berglund.

Eleverna på Steningehöjdens skola visade ett imponerande engagemang när de fick delta i Miljöskattjakten, och demonstrerade också att de redan har goda kunskaper i hållbarhetsfrågor.

Natur- och Miljöboken ges ut av Kunskapsförlaget och är tänkt att användas i skolundervisningen för klasserna 4–6.

– Det som är bra med boken är att den följer läroplanen och numera också inkluderar information om hållbarhet och målen för Agenda 2030, säger Åsa Berglund.

Barn som bläddrar i Natur- och Miljöboken

12:05 måndag 27 februari

Senaste nytt